Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

cudzoziemcy

* 1. Płeć
Mężczyzna
Kobieta
* 2. Wiek
>15
16-21
22-30
31-40
41-50
51-60
60<
* 3. Miejscowość w którym przebywasz/zamieszkujesz to:
wieś
miasto do 10 tyś mieszkańców
miasto od 10-30 tyś mieszkańców
miasto od 30-50 tyś mieszkańców
miasto od 50-100 tyś mieszkańców
miasto powyżej 100 tyś mieszkańców
* 4. Stan cywilny
kawaler/panna
żonaty/zamężna
rozwiedziony(a)
wdowiec/wdowa
* 5. Wykształcenie
wyższe
średnie
zasadnicze
gimnazjalne/podstawowe
nie dotyczy
* 6. Obywatelstwo
Rosja
Ukraina
Białoruś
Chiny
Algieria
Armenia
Kazachstan
USA
Brazylia
Niemcy
UK
Holandia
Indie
Szwecja
Portugalia
Litwa
Włochy
Rumunia
Uzbekistan
Gambia
Francja
Japonia
Maroko
Tajwan
Grecja
Słowacja
Arabia saud.
Egipt
Nigeria
Macedonia
Turcja
Maroko
Kirgistan
* 7. Wyznanie
Chrześcijanin
Prawosławny(a)
Hinduizm
Islam
Buddyzm
Ateista(ka)
Inne
* 8. Czy przebywa Pan/Pani w Polsce po raz pierwszy
Tak
Nie
* 9. Proszę określić długość łącznego okresu przebywania/zamieszkiwania w Polsce
mniej niż 1 rok
1 rok
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat i więcej
* 10. Proszę podać długość obecnego pobytu w Polsce
do 3 miesięcy
od 3 miesięcy do 1 roku
1 rok i dłużej
* 11. Czy mieszka Pan(i) w Polsce na sta³e?
Tak
Nie
* 12. Czy Pan(i) zamierza zamieszkaæ w Polsce na stałe?
Tak
Nie
* 13. Proszę podać główną przyczynę przyjazdu do Polski
wykonywanie pracy
poszukiwanie pracy
nauka, studia
wolontariat
towarzyszenie rodzinie
połączenie rodziny
tworzenie rodziny
ochrona międzynarodowa (uchodźstwo,pobyt tolerowany)
inne (pobyty turystyczno-wypoczynkowe, służbowe itp.)
nie dotyczy (dziecko imigranta(ów)urodzone w Polsce)
* 14. Proszę określić swój status na rynku pracy
pracujący na własny rachunek
pracujący - pracownik najemny
bezrobotny/student
15. Proszę określić rodzaj wykonywanej pracy
rolnictwo
przetwórstwo przemysłowe
budownictwo
handel
gastronomia
hotel/restauracja
transport
edukacja
ochrona zdrowia
gospodarstwo domowe
inne/studia
* 16. Proszę określić swoją znajomość języka polskiego
bardzo dobra
dobra
wystarczająca
trudności w porozumiewaniu się
* 17. Czy jesteś bądź zamierzasz być żoną/mężem obywatela Polski
Tak
Nie
* 18. Jak oceniasz swój status materialny?
Bardzo dobrze
dobrze
normalnie
biednie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .